Visi dan Misi

Visi :

Mewujudkan masyarakat aceh yang bersyari’at, bermartabat, berkeadilan, sejahtera dan mandiri dengan mengamalkan nilai-nilai dienul Islam secara kaffah.

Misi :

  1. Membina kegiatan keagamaan umat Islam dalam bidang prasarana keagamaan, dakwah dan syiar Islam.
  2. Memfasilitasi dan menunjang kesediaan sarana/prasarana keagamaan, dakwah dan syiar Islam.
  3. Membina dan mengembangkan sumber daya pelaksanaan dienul Islam.
  4. Membina kerukunan dan membangun toleransi hidup umat beragama.
  5. Menyelenggarakan pembinaan tilawatil quran serta mengangkatkan penghayatan dan pengamalan Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari.
  6. Menyiapkan rancangan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat Islam.